Friday, January 21, 2022
 
Termíny kurzů
  Workshop „Bezpečnostní management pro Vás a pro Vaše zákazníky“
Brno, 25. 3. 2017

 
 

Seminář "Bezpečnostní management v praxi"
Pardubice, 3. 3. 2017

 
 

 
Registrační formulář
Workshop Bezpečnostní management a MBAce in Security Management

Workshop „Bezpečnostní management pro Vás a Vaše zákazníky

Propojení školy a praxe je příležitostí i pro Vaši organizaci.
Získejte nové náměty, nové kontakty a nové zákazníky.

Cílem našeho setkání je představení nového pohledu na problematiku bezpečnosti, ve které se Vaše organizace pohybuje, a zejména pak nového manažerského programu, jehož uvedení na trh připravujeme. Rádi bychom diskutovali o možnostech jak zapojit třeba i Vaši firmu do tohoto unikátního projektu a tím jí zviditelnit na trhu. Otevřeme otázky, jak prezentovat bezpečnostní management firmám a institucím tak, aby se stal běžnou součástí jejich firemního řízení.

Program semináře:

 • problematika bezpečnostního managementu
 • představení nového manažerského programu programu MBAce in Security Management
 • nabídka možnosti spolupráce na projektu

Přednášející:

 • Ing. Miloš Drdla, Dr. MBA
 • Ing. Milan Marek, MBA

Pořadatel:

 • Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.

Cílová skupina:

 • pátrací a bezpečnostní služby
 • společnosti zabývající se zabezpečovacími systémy
 • společnosti věnující se bezpečnostnímu managementu

Termin: 25. 1. 2017

Čas a místo konání: od 15:00 do 17:00 hodin, Školicí středisko VARS, Kroftova 90, 616 00 Brno

Cena: ZDARMA po předchozí registraci do 23.1. 2017

Seminář „Bezpečnostní management v praxi“
Seminář „Bezpečnostní management v praxi“

Na semináři „Bezpečnostní management v praxi“ se účastníci dozvěděli jak efektivně řešit problémy, které stojí organizace nemalé prostředky, získali představu o identifikaci a eliminaci vybraných bezpečnostních rizik, seznámili se s koncepty moderního bezpečnostního managementu.

Program semináře:

 • význam a úkoly bezpečnostního managementu v praxi,
 • rizikové oblasti a efektivní eliminace bezpečnostních hrozeb,
 • dlouhodobě rostoucí význam informací a jejich využití,
 • manažerské řešení bezpečnostních otázek,
 • diskuse případových studií a modelových situací.

 
Ing. Milan Marek, MBA

   

gen. Ing. Andor Šándor


 
Ing. Miloš Drdla, Dr. MBA

   
Ing. Tomáš Vejlupek

 

Pavel Maletinský