Friday, January 21, 2022
 
Konference

Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za inspirativní průběh konference Bezpečná radnice aneb ochrana proti korupčním jevům, která se konala dne 13. 6. 2013 v budově Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, v Brně, II. patro, zasedací místnost č. 240.

 

Přednášeli:

Ing. Milan Marek, MBA

PhDr. et Mgr. Martina Tuleškovová

Ing. Jan Čihák

Ing. Aleš Konopásek


Program:

09:30     –    10:00  Prezence 
10:00     –    10:45
Bezpečnostní management, rozhodovací procesy a trestní zodpovědnost ve veřejné správě
10:45     –    11:30 Identifikace a eliminace korupčních jevů
11:30     –    12:00
Přestávka s občerstvením
12:00     –    12:45
Bezpečnost lidských zdrojů ve veřejné správě
12:45     –    13:30
Bezpečnostní rizika při realizaci projektů financovaných z fondů EU
13:30     –    14:00
Diskuze

Konference Bezpečná radnice

Fotografie z velmi úspěšná konference Bezpečná radnice aneb ochrana proti korupčním jevům, která proběhla dne 13. 6. 2013.