Friday, January 21, 2022
 
MBAce program - Bezpečnostní management

Jedinečný vzdělávací program MBAce in Security Management je určen podnikatelům, manažerům, vlastníkům a členům statutárních orgánů obchodních společností a vedoucím pracovníkům subjektů neziskového i veřejného sektoru. Program je určen osobám odpovědným za řízení bezpečnostních rizik i všem zájemcům o tuto aktuální problematiku. 

V našem programu se seznámíte s problematikou strategického řízení organizace, problematikou bezpečnostního managementu, získáte kompetence v oblasti řízení rizik. Vysvětlíme Vám problematiku analýzy důležitých faktorů, naučíte se formulovat bezpečnostní strategie a tyto následně implementovat. Prostřednictvím přednášek, moderovaných diskusí a praktických seminářů získáte přehled o nových technologiích a postupech bezpečnostního managementu, souvisejících aspektech finanční a právní povahy, roli informačních technologií. Na praktických příkladech se naučíte řešit krizové situace i plánovat dlouhodobé projekty bezpečnostního charakteru.


Absolvováním vzdělávacího programu MBAce získáte

  • nový pohled na strategické řízení bezpečnosti Vašich aktivit,
  • výbornou orientaci v technologií souvisejících s bezpečnostním managementem,
  • profesní titul MBAce a certifikát absolventa programu celoživotního vzdělávání,
  • důležité profesní kontakty.